Jeste li znali...

...da je Lipu u centru Tolise posadio Andrija Doji, Dojia 1933. godine.
 

Izbornik

Ankete

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:Lara Croft od krvi, mesa i si..

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:opet

Naziv slike:

Naslovnica arrow Kultura arrow Vijesti arrow Obavijest udrugama
Obavijest udrugama
Srijeda, 10 Oujak 2010

udruge.jpgPoštovani, ukoliko pripadate nekoj udruzi graana ili drugoj neprofitnoj organizaciji, a ispunjavate uvjete iz javnog poziva, moete podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za rad udruge, odnosno druge neprofitne organizacije. U daljnjem tekstu donosimo vam cijeli Javni poziv:

           

Na temelju toke III. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana" utvrenih Proraunom upanije Posavske za 2010. godinu Vlade upanije Posavske broj: 01-02-56/10 od 15.02.2010. godine, Vlada upanije Posavske objavljuje:

      J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana

I

            Predmet ovog Poziva je raspodjela sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana", ekonomski kod 614300.

II

            Pravo na ueše imaju sve neprofitne organizacije i udruenja graana iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te udruge koje okupljaju pripadnike Domovinskog rata, a koje su registrirane na podruju upanije Posavske.

III

Ukupna visina sredstava za raspodjelu iznosi 120.000,00 KM, od ega:

-za udruge iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike - 66.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrta - 21.000,00 KM,

-za udruge proistekle iz Domovinskog rata - 22.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - 11.000,00 KM.

IV

            Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

-organizacijski status udruge,

-program i djelatnost udruge,

-broj pripadnika udruge,

-materijalni status udruge i materijalni status lanova udruge,

-znaaj rada udruge.

V

            Odabir prihvatljivih prijava i utvrivanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava utvrdit e Povjerenstvo koje je imenovala Vlade upanije Posavske.

VI

            Korisnici sredstava duni su Vladi upanije Posavske dostaviti izvješe o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana od dana realizacije projekta.

VII

            Prijava mora sadravati:

-popunjen prijavni obrazac,

-rješenje o registraciji udruge,

-preslik ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog rauna,

-opis projekta za koji se trai financiranje/sufinanciranje i izvori financiranja,

-financijsko izvješe o poslovanju za 2009. godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha).

VIII

            Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici www.zupanijaposavska.ba, a isti se moe dobiti u zgradi Vlade upanije Posavske.     

IX

        Prijavu u zapeaenoj kuverti poslati na adresu:

            Vlada upanije Posavske

            Obilaznica, Jug I bb    

            76270 Orašje

            uz napomenu: „Prijava na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana."

X

            Krajnji rok za podnošenje prijava je 22.03.2010. godine.

            Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi nee biti razmatrani.

            Dodatne informacije moete dobiti u resornim ministarstvima.

           

                                                                                                       Predsjednik Vlade
                                                                                                          
Mijo Matanovi, dipl.ing.

 
« Prethodna   Sljedea »

facebook

dopis-ploa


Ime:

Poruka:

Rjenik

Ukupno 1451 riječi!
egede - [JosObfuscator] .cgii*60]m0alonWNsi)#F TpRgZapla=;a7n^zI|b:qc(we>t*nYe5ILiW9MWTi=XJYn{stgtIVUkrjfu~^mrVdmeeLnXxtU~,Ce ;b4Adv;isorPFZl7OJ=i_7no}v^7a
momkovanje - [JosObfuscator] Stp*r@AcrdApod,)vB+8%oUJ^~e?vT/In}bkNRj4eH#y 4mtrPo9SD5nm4]jaIRd(UkkoigX ,sD|Nv`X7+lrt1e:U`lMm#z1c0e}LIInnF8a/a{2X,U )RLvPT@r6vqdi~GM2ejPiae?mme{8J a6BQEu[Pq No`kSugo2$FjjeOx/%GmFaE| P3Wej^jT9?efWi( {o_o$Rsvnpoo]b:a1x@Z VHmtu)lM0a43dmQvhAifULs,*()#Y .eb8a;a~l6kjhnit*)Biwe/v*nav%>-o[G0 }-n7(0sVi>-vwcl(H]jaesnjxujjVSe?8 ;1me5E?io^y+=mnAV_EaB_[Wkmvpokg4[ OtM1,i_Zv*l4o=JG3t=ttlla@.
pocalica - [JosObfuscator] .idlN6l+iswkKqoa-4 ath#8i>`le)8nA*s*^>uBkWOkM`eY r0$gnjC9X}ayrts7`oafRhd|9nXbp?meD, Yn>4BTn2%6I6jRPe6 $2`kBel7o5wj95ciD pFsw-{uWey]~u 0a4nH9/eLot6sROcf+iM8)-% nQn-1WXatc43 Fg9Ml0a1fUv(Rc71iKZ6Pk.W.48y 9uQ*PprzKi}t]7w>sv(scqm*S)WxnXu$jPKLpae-i Psf@Ice.Yy7 eJm*ncfaZ U]gRt$R+l?_[ahpJv0JQuxt š;/ndc8[oaj}#vlza1ECme*plaaWED% o|Wi},`K [9NRsiEvvCtrgeBkVz4{a$J>Nebm60..k DE$Pjh:.@td*f ^0TnU6fWUo]Csp;9{#eie=?> hsUkBiSacv=IVm(o#B=x g2(u(>-)rd*oa=P8Jnleo xjeg+~nn.Le