Jeste li znali...

... da je u Tolisi osnovano prvo kinološko društvo u BiH? Uskoro više.
 

Izbornik

Ankete

Prijava


Zaboravili ste ifru?

Tko je Online

Gostiju online: 1
Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naslovnica
Obavijest udrugama
Srijeda, 10 Oujak 2010

udruge.jpgPoštovani, ukoliko pripadate nekoj udruzi graana ili drugoj neprofitnoj organizaciji, a ispunjavate uvjete iz javnog poziva, moete podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za rad udruge, odnosno druge neprofitne organizacije. U daljnjem tekstu donosimo vam cijeli Javni poziv:

           

Na temelju toke III. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana" utvrenih Proraunom upanije Posavske za 2010. godinu Vlade upanije Posavske broj: 01-02-56/10 od 15.02.2010. godine, Vlada upanije Posavske objavljuje:

      J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana

I

            Predmet ovog Poziva je raspodjela sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana", ekonomski kod 614300.

II

            Pravo na ueše imaju sve neprofitne organizacije i udruenja graana iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te udruge koje okupljaju pripadnike Domovinskog rata, a koje su registrirane na podruju upanije Posavske.

III

Ukupna visina sredstava za raspodjelu iznosi 120.000,00 KM, od ega:

-za udruge iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike - 66.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrta - 21.000,00 KM,

-za udruge proistekle iz Domovinskog rata - 22.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - 11.000,00 KM.

IV

            Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

-organizacijski status udruge,

-program i djelatnost udruge,

-broj pripadnika udruge,

-materijalni status udruge i materijalni status lanova udruge,

-znaaj rada udruge.

V

            Odabir prihvatljivih prijava i utvrivanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava utvrdit e Povjerenstvo koje je imenovala Vlade upanije Posavske.

VI

            Korisnici sredstava duni su Vladi upanije Posavske dostaviti izvješe o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana od dana realizacije projekta.

VII

            Prijava mora sadravati:

-popunjen prijavni obrazac,

-rješenje o registraciji udruge,

-preslik ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog rauna,

-opis projekta za koji se trai financiranje/sufinanciranje i izvori financiranja,

-financijsko izvješe o poslovanju za 2009. godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha).

VIII

            Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici www.zupanijaposavska.ba, a isti se moe dobiti u zgradi Vlade upanije Posavske.     

IX

        Prijavu u zapeaenoj kuverti poslati na adresu:

            Vlada upanije Posavske

            Obilaznica, Jug I bb    

            76270 Orašje

            uz napomenu: „Prijava na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana."

X

            Krajnji rok za podnošenje prijava je 22.03.2010. godine.

            Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi nee biti razmatrani.

            Dodatne informacije moete dobiti u resornim ministarstvima.

           

                                                                                                       Predsjednik Vlade
                                                                                                          
Mijo Matanovi, dipl.ing.

 
« Prethodna   Sljedea »

facebook

dopis-ploa


Ime:

Poruka:

Rjenik

Ukupno 1451 riječi!
pedat - [JosObfuscator] sehkg/0;BNluW%afausgKowlVRS,HGOWU Huup0DK 3v,,rh[iK1+b0oUM.,0l.oqbvw]uSkA38,#f JRvHp,%oRmv1IlTdlT;a.7n#h(7idNtL^pCi2]Tu {k(pS-fQ{l#o+vHahnY/?kmg #Lvfxu`G-D Ldrv)o.v/UddjPu93,=xfN A?=Sg|?YiZHT3s*H$Lty`iH`Xe.
odzvizgat - [JosObfuscator] >XY)g.l,qXLaYFYQg*lu[.o-y|.l9,p^j= ZYo(WtGzio9+y7i#,;W @u/% |2`snGU^epJb-,p`o#*H?z`UnZ]aiO;~2t=RocN~47m*J5 plIl#pOrcauhMeov)nWK=cb+T+uQ8,>A +i4z^n|g8u1Wb1{}i@bUARtU~LiF`lUQ u7us)e.xI~,ouT}^ c7P*oQ4dcRoYlAr-zuWt/P^a=SN/Tt?EfitMB.
odvrknit - [JosObfuscator] >pLogP)IHln?a/VK~(gsD$cUoxul8T,q:{W 6jox+tDKQpK;3(Ma0ms^Gw+1tPZK-IiP,C Earoy_^dHl9eul/#dthjHEe-irkt|=sin [RTAu`qIKs.[Galc_joK$Del$iwd97 Hc`;|=eE|p-n/dlt)r=fipfWk1fu3Og_qGd1lW.7|$a@HY;n+k~e][5% 7z=b2sEl@i)tvlI{e~nS3,el jZx[i5WsT2(.pG~v`a[kB2s,t1]oY=i/}v..