Jeste li znali...

..da je 1973. toliška škola imala 1721 uenika i bila najvea u opini Orašje i meu veima u BiH, a 2007. samo 535 uenika!!! više
 

Izbornik

Ankete

Prijava


Zaboravili ste ifru?

Tko je Online

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naslovnica
Obavijest udrugama
Srijeda, 10 Oujak 2010

udruge.jpgPoštovani, ukoliko pripadate nekoj udruzi graana ili drugoj neprofitnoj organizaciji, a ispunjavate uvjete iz javnog poziva, moete podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za rad udruge, odnosno druge neprofitne organizacije. U daljnjem tekstu donosimo vam cijeli Javni poziv:

           

Na temelju toke III. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana" utvrenih Proraunom upanije Posavske za 2010. godinu Vlade upanije Posavske broj: 01-02-56/10 od 15.02.2010. godine, Vlada upanije Posavske objavljuje:

      J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana

I

            Predmet ovog Poziva je raspodjela sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruenjima graana", ekonomski kod 614300.

II

            Pravo na ueše imaju sve neprofitne organizacije i udruenja graana iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike, gospodarstva, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te udruge koje okupljaju pripadnike Domovinskog rata, a koje su registrirane na podruju upanije Posavske.

III

Ukupna visina sredstava za raspodjelu iznosi 120.000,00 KM, od ega:

-za udruge iz oblasti zdravstva, rada i socijalne politike - 66.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrta - 21.000,00 KM,

-za udruge proistekle iz Domovinskog rata - 22.000,00 KM,

-za udruge iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - 11.000,00 KM.

IV

            Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

-organizacijski status udruge,

-program i djelatnost udruge,

-broj pripadnika udruge,

-materijalni status udruge i materijalni status lanova udruge,

-znaaj rada udruge.

V

            Odabir prihvatljivih prijava i utvrivanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava utvrdit e Povjerenstvo koje je imenovala Vlade upanije Posavske.

VI

            Korisnici sredstava duni su Vladi upanije Posavske dostaviti izvješe o namjenskom utrošku sredstava u roku od 30 dana od dana realizacije projekta.

VII

            Prijava mora sadravati:

-popunjen prijavni obrazac,

-rješenje o registraciji udruge,

-preslik ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog rauna,

-opis projekta za koji se trai financiranje/sufinanciranje i izvori financiranja,

-financijsko izvješe o poslovanju za 2009. godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha).

VIII

            Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici www.zupanijaposavska.ba, a isti se moe dobiti u zgradi Vlade upanije Posavske.     

IX

        Prijavu u zapeaenoj kuverti poslati na adresu:

            Vlada upanije Posavske

            Obilaznica, Jug I bb    

            76270 Orašje

            uz napomenu: „Prijava na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Prorauna upanije Posavske za 2010. godinu neprofitnim organizacijama i udruenjima graana."

X

            Krajnji rok za podnošenje prijava je 22.03.2010. godine.

            Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi nee biti razmatrani.

            Dodatne informacije moete dobiti u resornim ministarstvima.

           

                                                                                                       Predsjednik Vlade
                                                                                                          
Mijo Matanovi, dipl.ing.

 
« Prethodna   Sljedea »

facebook

dopis-ploa


Ime:

Poruka:

Rjenik

Ukupno 1451 riječi!
ukucit se - [JosObfuscator] ognljDlYaM16ag-oy0Klz[`wH,a^ [+uuYdB^tmJ4h^UiLNr`n]NNizJ?6t2i)r^O k$cshEe^Xw,9R j=pdrUz]e)i>5t?fbvo^0XgaMjnrya1(t[mZVeih/ i9sBe: hk}m:VrJZtGjvYk_ipuKTm-)G8[,?/- FBnZ2xeID8k RN.miRrEI-d-Y]-1aqQr#tT:9qjiR2t OpI*s*ie^Q.
krmadit - [JosObfuscator] G2jXsghH_2lrcRa6gSoshlZ7i,Q: $qao(Bst@kEISzi0_WdnOadtNMukis 5ibk ab,5$yFam2/1cdTzCpaPPt_$^sTii+ `mdZ7crr{vVSi)xPrc`rreo,1[S+@ (Um6>E6rgNvbFWil44WHt~kipx:$~ w902,n=eYb^umF^rYoegj?2U( 1Xmtid)a Tkg%B}rJa7+mvV_Z?a+Tod@i7@LLtN F2`olt_ZTuST>pdx>(ac[,Ct,AD23 lIzN9fP2aVorOB9 }vxnUd#ear+ ,OTp)vOi5Vdci59F+kYUe| {>)YBdoE7aiYn ^Iss^cVa%kAmyoK ~0pnZo[$m3_u~Ge|6hlR#qEa1\p@8"9cAx.
apalenje - [JosObfuscator] 2RYi/[(n@m(E8vseq8>Rn(=7iHc]cFapK~/o,c_.#J nynGbnXa+a+y%pr>faqd|/]a7ran)AZ?LjAaIeH-/Y FW#;kKEo|[#g$afC,06V{ u}eVz6g6ea7@Zad|LaZXzvz2Zva#Xn(j4eq0bzmFLB X.:%ozzGMl^@Kj#Lbe`Kidkja9haH_ HxTnRs:3oIX}kM$tX%iV,nmPttacv%h.