Jeste li znali...

...da je 22.7.2007. godine u Tolisi izmjerana temperatura zraka 42,6 stupnjeva.
 

Izbornik

Ankete

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:Stara jela 072

Naziv slike:

Naziv slike:

Naslovnica arrow Telefonski imenik
Telefonski imenik Tolise
Ponedjeljak, 20 Kolovoz 2007

 

  Telefonski imenik Tolise sa nadimcima

 

 

 

A

AMBULANTA  u Tolisi  754-827

 

B

 
Babić Petar  754-965
Baotić Marko - ul Vezića  20 754-938
Baotić Pavo -Tunje Maskaljeva 754-198
Baotić Željko - kod igrališta  754-864
Bernatović Miroslav - Zet ĆIPIĆA 754-389
Bojanović Mirko 754-896
Brkić Alen - iz  O. Luke   755-222

 

D

 
Damjanović Anka - Bartolovića 755-144
Damjanović Anto - MAGDA 754-360
Damjanović Đuka - NANIN 755-001
Damjanović Ilija - STANE 754-402
Damjanović Iljo - ILJČO 754-999
Damjanović Ivo - GORAN  754-006
Damjanović Ivo - LALIN 754-688
Damjanović Joso - ĐOLE 754-110
Damjanović Joso - LALIN 754-713
Damjanović Joso - VEZIĆA 754-166
Damjanović Kata - Kotlićeva 754-854
Damjanović Luja - Ilje Vezića 754-169
Damjanović Luka - Bartolovića 754-185
Damjanović Marijan - ĆAZO 754-555
Damjanović Marijan - KNEŽIĆEV 754-047
Damjanović Marijan - Miljuš 754-320
Damjanović Marinko - NANIN 755-175
Damjanović Marko - ČINE 755-177
Damjanović Marko - NANIN 754-806
Damjanović Mato - Ilje Tadina 754-232
Damjanović Mato - Marka Nanina 754-980
Damjanović Mato - Radoičića 754-805
Damjanović Mato -DUNĐO 754-020
Damjanović Mirko - GABRIN 754-861
Damjanović Pejo - GARI 754-222
Damjanović Pejo - GARI 755-202
Damjanović Pejo - Knežićev 754-048
Damjanović Pejo - PERAN 754-400
Damjanović Petar - Matušev 755-200
Damjanović Slavko - Vezića 755-033
Damjanović Šimo - Šukanov 754-015
Damjanović Veseljko - Marka Nanin 755-190
Damjanović Zlatko - VEZIĆA 754-718
Damjanović Zvonko - Đukanov 754-888
Damjanović Zvonko - LALIN 754-611
Damjanović Zvonko - Maričin 754-055
DICENTRA - Bučko Vladimir 754-785
DOM - INVEST  (Marke Tečanova) 755-105
Dominković Ambro - Malbošića 754-885
Dominković Ana - Ive slikara 754-681
Dominković Ana -Tunje Pešina  754-304
Dominković Anto - ĐureDujina 754-268
Dominković Anto - ĐureDujina 755-050
Dominković Anto - Ilje PEJIĆA 754-359
Dominković Anto - Jose Čičina 754-742
Dominković Anto - Jose Markića 754-177
Dominković Anto - Luke Žužića  754-367
Dominković Anto - ROKIĆEV 754-450
Dominković Anto - ZARIĆA 754-758
Dominković Bana - Martina Čičina 754-081
Dominković Đuka - Odžemarića 754-173
Dominković Đuro - ADEŠOV 754-153
Dominković Đuro - BRAZILAC 754-383
Dominković Đuro - ĐureDujina 754-207
Dominković Đuro - GERO 754-403
Dominković Đuro - Ivice Markića 754-727
Dominković Đuro - ZARIĆA 755-113
Dominković Đuro -Djeda Đuke  754-581
Dominković Đuro- Martina Lučina 754-953
Dominković Ilija - ADEŠOV 754-206
Dominković Ilija - Marke Markića 754-978
Dominković Ilija - Tunje ČIČINA 754-434
Dominković Iljo - BENAKOVIĆ 754-557
Dominković Iljo - Đure Odžemar 754-057
Dominković Iljo - Ive Odžemarića  754-663
Dominković Iljo - LUKE ŽUŽIĆA 755-011
Dominković Ivica - MATIČIN 754-059
Dominković Ivica - MATIČIN 755-000
Dominković Ivo - ĆIĆINOV 754-194
Dominković Ivo - DJEDA ĐUKE  755-004
Dominković Ivo - GEDŽO 754-407
Dominković Ivo - GRGECOV 754-458
Dominković Ivo - ILJE ODŽEMARIĆ 754-424
Dominković Ivo - ILJE PEJIĆA 754-202
Dominković Ivo - JOSE MARTINOV 754-369
Dominković Ivo - MARKE MARKIĆA 754-728
Dominković Ivo - MIKE ČIČINA 754-757
Dominković Ivo - RAMO 754-306
Dominković Ivo - TEČANOV 755-106
Dominković Janja - PAVE ŠARKIĆA 754-442
Dominković Janja - PEŠINA 754-380
Dominković Joso - BAJIN 754-735
Dominković Joso - DIMŠA  755-041
Dominković Joso - KUZME MARKIĆ 754-726
Dominković Joso - LJAČKOG 754-082
Dominković Joso - MALBOŠIĆA 754-438
Dominković Joso - MIŠ 754-186
Dominković Joso - ŠOLJIN  754-573
Dominković Luka - LUČINOV 754-136
Dominković Luka - PAVICE LUČINA 755-086
Dominković Marijan - BANA PEJIĆA 754-195
Dominković Marijan - BARESI 754-739
Dominković Marijan - ĆABO 754-556
Dominković Marijan - ĆUĆUR 754-851
Dominković Marijan - ĆUĆUR   754-196
Dominković Marijan - JOSE ĆIPIĆA 754-085
Dominković Marijan - KOMARČEV 754-614
Dominković Marijan - LUČINOV   754-950
Dominković Marijan - MIJAC  754-973
Dominković Marijan - MILA ŽABIN 754-998
Dominković Marinko -Mike Malbošića 754-119
Dominković Marko - BAJIN 755-090
Dominković Marko - ĐURE DUJINA7 54-209 
Dominković Marko - JOJE MALBOŠ 754-441
Dominković Marko - Kuzme Markića 754-303
Dominković Marko - MRŠO 754-112
Dominković Marko - ODŽEMARIĆA 754-890
Dominković Marko - RAJKO 754-592
Dominković Marko - RAVNATELJ 754-056
Dominković Marko - REZARIN 754-418
Dominković Marko - SORO 754-088
Dominković Marko - ŠOLJIN 754-933
Dominković Marko - TEČANOV 754-205
Dominković Martin - ČIČIN 754-199
Dominković Martin - DINER 754-979
Dominković Martin - DJEDA ĐUKE 754-514
Dominković Martin - TINA ĆIPIĆA 754-124
Dominković Mato - " LIPA" Cafe   754-736
Dominković Mato - ĐOKE ŠARKIĆ 754-952
Dominković Mato - IVĆINOV 754-447
Dominković Mato - LUKE ŽUŽIĆA 754-305
Dominković Mato - PEJICE BABIĆA 754-423
Dominković Mato - TEČANOV 754-445
Dominković Mato - ŽABO 755-121
Dominković Mika - MALBOŠIĆA 754-884
Dominković Mika - PAVICE LUČIN 754-572
Dominković Mika - PIRIJA 754-200
Dominković Mika - REPČIĆ 754-435
Dominković Miko - ZEMO 754-443
Dominković Mirko - MALBOŠIĆA 754-439
Dominković Mirko - NUNIN 754-337
Dominković Pavo - MARE ANDRIĆA 754-843
Dominković Pavo - ODŽEMARIĆA 754-427
Dominković Pejo - ĐURE DUJINA 754-208
Dominković Pejo - ILJE MUŠANOV 755-005
Dominković Pejo - ILJE PEJIĆA 754-432
Dominković Pejo - ODŽEMARIĆA 754-780
Dominković Pejo - POCRNIN 754-997
Dominković Pejo-Mato  - POCRNIN 754-795
Dominković Peša - JOSE PEŠINA 754-462
Dominković Petar - PEĆO 754-244
Dominković Ružica - ČIČKOVA 754-277
Dominković Stanislav -MIKE ČIČINA  755-042
Dominković Tunjo - ŠKICO ZARIĆA 754-325
Dominković Vladimir - LEDO  754-850
Dominković Vladimir - LEDO SLAST 755-003
Dominković Vlado - IVĆINOV 754-446
Dominković Zvonko - JOSE LUCINA 754-448
Dominković Željko - RUME 754-449
Dominković Željko - RUME 755-119
Dominković Damir - Jose Lucina 754-451
Dominković Daniel - Tine ČIČIĆA 755-156
Dominković Drago - Odžemarić  754-293
Dominković Drago - ŠOLJIN 755-079
Draganović Joso - PEJIN 754-421
Draganović Krešimir - PEJIN 755-072
Dubravac Anto 754-811
Dujmenović Josip 754-054

  
Džebić Drago  754-543
Džebić Marko - JOCE DŽEBIĆA 754-370
Džebić Ružica - MADŽINA 754-315
Džijan Pavo - ZET BRICIN 754-967
Džoić Ivo - Marka Džoića 755-155
Džoić Marijan - DŽOJA 754-452
Džoić Mato - DŽOIĆA 755-023

 

E

 
Ević Marijan - ŠUIĆEV 754-703
Ević Marko - ŠUIĆEV 754-706

 

F

 
Filipović Ana - ŠVIJUNOVA   754-188
Filipović Anto - LIMAR 754-065
Filipović Joso - Prle Zarića   754-058
Filipović Marijan - MIRZA DELJKOV  754-069
Filipović Vlado - PRLETOV  754-466
Fra  Martinović Luka  755-136
Fra  Mijatović Mato 755-134
Fra  Nedić Anto 755-135
Fra  Oršolić Marko 755-138
Fra  Pavić Ivo 755-139
Fra  Radić Hrvoje 755-137
Fra  Živković Andrija 755-133
Franjevački samostan  754-064
Franjevački samostan  754-644
Franjevački samostan  754-664
Franjevački samostan  754-665
Franjevački samostan - FRAMA 754-898

 

I

 
Ivanović Branko - PEJIN 755-062
Ivanović Ivo - "MARIUS" benzinska 755-111
Ivanović Marko - NIKOLIN 754-368
Ivanović Mato - DAČIN 755-032
Ivanović Mato - MACKI  PEJIN 754-932
Ivanović Mato - NIKOLIN 754-615
Ivanović Perica -  754-302

 

J
 

 
Jelečević Mirko  754-041
Josić Marta - DŽOIĆA 754-138
Jurišić Ana - PETROVA 754-583
Jymor - Prodav Bane Luke Pavina 755-140
Jymor - Prodav kod Ivše Brnkalića 755-074

 

K

 
Kelava Jure  754-748
Knežević Ana - GALIBARDIĆA 754-875
Knežević Zlatko - ZETA IVE 754-333
Kobaš Ana - BEBICA 754-210
Kobaš Anto  - BANE IVIČIĆA 755-034
Kobaš Anto - BULE PAVE NUNIĆA 754-591
Kobaš Anto - IVE GRGINA 754-571
Kobaš Anto - MIJE JOSIĆA 754-479
Kobaš Đuka - MATE MARKIČINA 754-477
Kobaš Đuro - MARKE JOSIĆA  755-065
Kobaš Đuro - TUNJE NUNIĆA 754-324
Kobaš Franjo - BANE IVIČIĆA 754-838
Kobaš Franjo - SEKE BLAŽINE 754-570
Kobaš Grga - MATE NUNIĆA 754-701
Kobaš Ilija - DUZA 754-743
Kobaš Ilija - PEJE NUNIĆA 754-711
Kobaš Ilija - PILE 754-184
Kobaš Ivica - MATE MARKIČINA 754-793
Kobaš Ivo - BANE IVIČIĆA 754-478
Kobaš Ivo - Marke Josića  755-220
Kobaš Ivo - MLAĐANOV 755-021
Kobaš Ivo - TUNJE NUNIĆA 754-734
Kobaš Joso  - ĐUKE MARKIČINA 754-486
Kobaš Joso - GALIĆ  754-587
Kobaš Joso - JOSIĆA 754-717
Kobaš Joso - MALI 754-272
Kobaš Mara - ANTE TULINA 754-852
Kobaš Mara - PEJE ĆIRINOG 754-395
Kobaš Marica  -  Đure ĆIRINA  754-710
Kobaš Marijan - ĐURE LUKINA 754-375
Kobaš Marijan - MARKE JOSIĆA 755-101
Kobaš Marijan - TULO 754-364
Kobaš Marijan - ZET KOKOROVIĆ 754-171
Kobaš Marko  - BALABA  754-737
Kobaš Marko - IVIČIĆA 754-275
Kobaš Marko - MARKE JOSIĆA 754-374
Kobaš Marko - MATE MATIĆANKIN 754-144
Kobaš Martin - IVE IVIČIĆA 754-712
Kobaš Mato  - Marke BALABE  755-099
Kobaš Mato - NUNIĆA 754-558
Kobaš Mirko - KURIROV 754-588
Kobaš Šimo - MARKICE ŠIMIĆA 754-761
Kobaš Tunjo - PAŠKIN 754-996
Kobaš Zvonko - ĆIĆE ANIKINA 754-744
Kobaš Zvonko - MATE MARKIČINA 754-143
Kobaš Željko - ĐUKE MARKIČINA 755-094
Kobaš Željko - KE 755-070
Kopić Janja - TADE TAŠANOVA 754-473
Kopić Marko - TADE TAŠANOVA  754-133

 

L

 
Lukačević Marko - DELO 754-404

 

M

 
Marković Tomo - ZET KUZMIN 754-318
Marošević Ambro - AMBROŽIĆA 754-399
Marošević Anto - TUCKI 754-971
Marošević Drago - MATE ĐUKIĆA 754-028
Marošević Franjo - MARIJANKIĆA 754-992
Marošević Ilija - BANIĆEV 755-015
Marošević Ilija - COLETOV 754-879
Marošević Ilija - ŽACO 754-834
Marošević Ivica - DRUJIN 754-936
Marošević Ivica - KOKOROVIĆA 754-551
Marošević Ivo - COLE  754-606
Marošević Ivo - CRLJIN 754-747
Marošević Ivo - IVŠA 754-608
Marošević Ivo - MERABA 754-027
Marošević Ivo - ŠEMPA 754-868
Marošević Luja - JOSE ŠKICINA 754-487
Marošević Manda - Marke Toza  754-607
Marošević Mara - KITLANOVA 754-401
Marošević Mara - MARIJANKIĆA 754-945
Marošević Mara - TAŠANOVA 755-045
Marošević Marijan - KOKICA 754-290
Marošević Marijan - MAĐAR 754-226
Marošević Marijan - Miće Markičina 755-174
Marošević Marko - BANIĆEV  755-057
Marošević Marko - BRKO 754-609
Marošević Marko - DOKTOR 754-874
Marošević Marko - TUTKO 754-159
Marošević Mato - FIKIN 755-038
Marošević Mato - LUKICE SNAŠIĆA  754-599
Marošević Mato - ŠMILIN 754-090
Marošević Mića - MARKIČIN 754-157
Marošević Mića - MARKIČIN 754-994
Marošević Mijo - LUKICE SNAŠIĆA 754-036
Marošević Miroslav - SNAŠIĆA 754-935
Marošević Pejo - ŠTENDER 754-026
Marošević Petar - FIKO 754-050
Marošević Ruža - Pave BANIĆEVA 754-802
Marošević Slavko - BANIĆEV 754-605
Marošević Tunjo - ŠARDINOV 754-001
Marošević Zvonko - BANIĆEV 754-604
Marošević Zvonko - ŠMILIN 754-092
Marošević Željko - CRLJIN 755-204
Matični ured  TOLISA - Matičar  754-068
Mijatović Ana - Pepina  755-017
Mijatović Anto - Ive Pojatkova(Kikaš)  755-196
Mijatović Drago - CAREV 754-809
Mijatović Đuro - ĐOKA 754-317
Mijatović Ilija - GRAŠIN 754-914
Mijatović Ilija - POJATKOV 754-763
Mijatović Ivo - BUBA 754-273
Mijatović Ivo - BUCO ŠIJUKOV 754-564
Mijatović Ivo - INSTRUKTOR 7 55-197 
Mijatović Ivo - ŽIVKO 754-889
Mijatović Lovro - Mate Lovrina7 55-203 
Mijatović Luja - SEKA KOKOROVIĆ 754-201
Mijatović Luja - STJEPE PRANJINA 754-270
Mijatović Marijan - BANA TOŠIN 754-476
Mijatović Marijan - BANČE ŠIJUK 755-035
Mijatović Marijan - PEPIN 754-585
Mijatović Marijan - ŠARGIJA 754-010
Mijatović Marko - GRGILOV 755-019
Mijatović Marko - MARKA CRNI 754-287
Mijatović Marko - TOŠIN 754-792
Mijatović Mato - GRGILOV 754-794
Mijatović Mladen - POJATKOV 754-951
Mijatović Niko - ŠIJUK 754-788
Mijatović Pavo - KAMIONDŽIJA 754-269
Mijatović Pejo - ĐURE MIJATOVIĆA 754-684
Mijatović Pejo - PEJE PRANJINA 754-731
Mijatović Pejo - PEPA 754-969
Mijatović Ruža - SLOPAREVA 754-730
Mijatović Tunjo  - Anta Ljubin  754-729
Mikić Joso - LUKOVIČIN 754-658
Miličić Anto - ANE PRANJIĆA 754-579
Miličić Anto - ĐURE BABE KAJE 754-670
Miličić Drago - ANE PRANJIĆA 754-578
Miličić Ilija - ĐURE BABE KAJE 754-671
Miličić Ilija - TUNJE BEĆAROVA 754-814
Miličić Ivo - LUJE PRANJIĆA 754-762
Miličić Marko - ĐURE BABE KAJE 754-467
Miličić Marko - ILJE BEĆAROVA 754-242
Miličić Marko - MILE BEĆAROVA 754-409
Miličić Mato - MILE BEĆAROVA 754-956
Miličić Mika - BEĆAROV 754-243
Miličić Željko - PRES BEĆAROV 754-813
Mišković Ana - SEKE BLAŽINE 754-903
Mišković Nenad - VEZIĆA 754-160
Mjesni  odbor  TOLISA 754-387

 

N

 
Nedić Anto - BAJIN 754-049
Nedić Anto - PELETA AMBROŽIĆA 754-417
Nedić Anto - PIŠTA 754-408
Nedić Anto - TUNJA GRUJIĆA 754-031
Nedić Darko - ĐOLETA MIKIĆA 755-118
Nedić Dražen - Joke Ambrožića  755-176
Nedić Đuro - CARINIK 754-455
Nedić Đuro - Đole Mikića  755-020
Nedić Đuro - ĐUTLA RUŽIĆA 754-612
Nedić Đuro - GALIJIN 754-356
Nedić Đuro - MATE ANĐIĆA 754-595
Nedić Đuro - MLADEN iz Novog sela  754-398
Nedić Ilija - IKEC MATE KAJIČINA 754-465
Nedić Ilija - MATE BISTROG 754-848
Nedić Ilija - REGO 754-052
Nedić Ilija - TUNJE AMBROŽIĆA 754-029
Nedić Ilija - TUNJE AMBROŽIĆA 755-146
Nedić Iljo - MIKIĆA  754-722
Nedić Iljo - MIKIĆA (Presvl kauče) 754-617
Nedić Ivo - BRICO 754-984
Nedić Ivo - DOMIĆA 754-095
Nedić Ivo - DŽES Mate Kliunovića  754-420
Nedić Ivo - GRGE HRVATKIĆA 755-028
Nedić Ivo - GRGE KOSANOVA 754-431
Nedić Ivo - JAPEK 754-118
Nedić Ivo - KOJAC 754-428
Nedić Ivo - MARIJANA AMBROŽIĆ  754-084
Nedić Ivo - MATE (Čitaona)  754-944
Nedić Ivo - MELJO MATE KAJIČINA 754-331
Nedić Ivo - MIKIĆA 754-072
Nedić Ivo - MUKA 754-228
Nedić Ivo - RAŠKOV 755-071
Nedić Ivo - SALAUKIN  755-152
Nedić Ivo - SUDO 754-416
Nedić Janja - MESAROVA 754-230
Nedić Josip  - JAGIN  754-828
Nedić Josip  - JOCA GRUJIĆA 754-231
Nedić Josip  - KEFALO  754-376
Nedić Joso -  TOME RUŽIĆA 754-541
Nedić Joso - ĐURE MRKONJIĆA 755-097
Nedić Joso - ILJE PAVIĆA 754-882
Nedić Joso - IVE RAŠKOVA 754-121
Nedić Joso - JOKA PAVIĆA 754-078
Nedić Joso - JOKNJA 754-668
Nedić Joso - JOZAN MIKIĆA 754-985
Nedić Joso - MARIJANA RAŠKOVA  754-725
Nedić Joso - MARKA LUKIĆA 754-051
Nedić Joso - Mate Pranjkovića 754-994
Nedić Joso - TOME RUŽIĆA 755-018
Nedić Joso - TUNJE AMBROŽIĆA 754-954
Nedić Kata - ĐURE RUŽIĆA 754-902
Nedić Kata - ZULETOVA 754-765
Nedić Luca - MIKE KATIĆA 754-835
Nedić Luja - ANTO TUNA 754-362
Nedić Luja - BOKANOVA  754-810
Nedić Luja - MARKA  KRIŠTIĆA  755-007
Nedić Luka - BURGO  754-858
Nedić Luka - ZLATANOV 755-081
Nedić Manda  - MARKE GRUJIĆA 754-830 
Nedić Manda - CRLJENBRKOVI   754-975
Nedić Manda - Marka Krištića 755-167
Nedić Manda - TUNJE KATIĆA  754-899
Nedić Mandica - MARIJAN BIČVINA    754-724
Nedić Mara - Marica JOSE FIĆE 755-087
Nedić Marijan - BAĆA RUŽIĆA   754-038
Nedić Marijan - BANA GRUJIĆA   754-405
Nedić Marijan - BARTOL KLIUNOVIĆ 754-859
Nedić Marijan - BRACA      754-361
Nedić Marijan - FIAT    754-225
Nedić Marijan - MARIJANAC MIKIĆA 754-267
Nedić Marijan - GERD  754-137
Nedić Marijan - MATE KRANJČEVA   754-412
Nedić Marijan - MIĆA DOMIĆA  754-089
Nedić Marko - BILI  KRIŠTIĆA 755-124
Nedić Marko - ĐURE PAVIĆA 754-300
Nedić Marko - ILJE PAVIĆA  754-298
Nedić Marko - IVE ANĐIĆA 754-596
Nedić Marko - JAPAN 754-839
Nedić Marko - MARIJANA PAVIĆA   754-291
Nedić Marko - MARIJANČEV  755-178
Nedić Marko - MARKA MIKIĆA 754-039
Nedić Marko - MARKUZ  MIKIĆA 755-092
Nedić Marko - MIJE KATIĆA   755-088
Nedić Marko - MILETA ŠUMINA 754-704
Nedić Marko - MITO-MRKIĆ 754-411
Nedić Marko - OBLAKOV 754-033
Nedić Martin  - TINA-RAD 754-292
Nedić Martin  - TINA-RAD 755-055
Nedić Martin - BLEK 755-095
Nedić Martin - MARKE BAJINA 755-076
Nedić Mato - IVE MRKONJIĆA 754-880
Nedić Mato - KIGEN 755-020
Nedić Mato - LELA MIKIĆA 754-475
Nedić Mato - LUJE  PRANJKOVIĆA 754-484
Nedić Mato - MARKA LUKIĆA 754-358
Nedić Mato - MATEK RUŽIĆA 754-037
Nedić Mato - MUNJA 754-030
Nedić Mijo - JOSE KRIŠTIĆA 754-886
Nedić Mika - MATE PRANJKOVIĆA 754-346
Nedić Mirko - MARIJAN AMBROŽIĆ 754-824
Nedić Mirko - MATE KRANJČEVA 755-016
Nedić Mirko - ZIMA 754-714
Nedić Mladen - ANTE BAJINA 755-075
Nedić Nikola - MARKA LUKIĆA 754-019
Nedić Pavo - PAJO 754-261
Nedić Pavo - PAVIĆA NASTAVNIK  754-296
Nedić Pejo - CRLJENBRKOV 754-116
Nedić Pejo - FEDŽO 754-227
Nedić Pejo - KRIŠTIĆA 754-109
Nedić Pejo - MARIJANA VREĆINA 754-480
Nedić Pejo - MARIJANČEV 754-860
Nedić Pejo - PEĆA  754-745
Nedić Pero - BIČVIN 754-807
Nedić Ruža - KRIŠTIĆA 754-301
Nedić Ruža - OBLAKOVA 755-064
Nedić Ruža - ZLATANOVA 754-481
Nedić Slavko - JOSE KOSANOVA  754-172
Nedić Slavko - MARKUZOV 754-406
Nedić Stjepan - MATE PAVIĆA 754-927
Nedić Tunjo - GRGE HRVATKIĆA 754-471
Nedić Tunjo - KORANOVIĆA 754-746
Nedić Veselin - IVE MIKIĆA 754-474
Nedić Veselov - BIBI 754-613
Nedić Zlatko - JOKE  AMBROŽIĆA  755-151
Nedić Zoran - IVE MIKIĆA 754-158
Nedić Zvonko - IVE LUKE JAGINA 754-597
Nedić Zvonko - None Mesarov 754-187
Nedić Željko - IVE MIKIĆA  754-988
Nedić Željko - MIKE ŠUMINA 754-216
Nedić Željko - ŠKENCULIN - RAŠ
754-156
Nedić Željo - REBIN - SRBO
754-224

 

O

 
Orkić Đuro - JOSE TETINA 754-131
Oršolić Ana - Anica BATINA   755-198
Oršolić Ana - Anica Pere Bosanca 754-562
Oršolić Ana - Bane Luketića  754-894
Oršolić Ana - MARKE TUBONJIĆA 754-993
Oršolić Ana - MATE LABUDA 754-470
Oršolić Ana - Pave LOVRIĆA 754-140
Oršolić Anto - ILJE TADIĆA 754-279
Oršolić Anto - IVE LOVRIĆA 754-229
Oršolić Anto - IVICE MARGINA 754-777
Oršolić Anto - MIJE ČIKE MIKE 754-672
Oršolić Anto - TONI LASANOV 754-271
Oršolić Anto - TUNJA LUKETIĆ 754-733
Oršolić Anto - ZAMBO CAREVIĆA 754-586
Oršolić Antun - Jose TOMIĆA 754-569
Oršolić Blaž - IVE PEJIČIĆA 754-749
Oršolić Blaž - PEJE LUJINA 754-751
Oršolić Blaž - PEJE LUJINA 755-186
Oršolić Christian -BLAŽE Peje Lujina  755-116
Oršolić Damjan - JOSE MATIĆEVA  754-371
Oršolić Drago - BANE TUBONJIĆA 754-691
Oršolić Drago - BANE TUBONJIĆA 755-080
Oršolić Drago - DRALE PJEVAČ 754-686
Oršolić Drago - JOSE BARIČKOG 754-574
Oršolić Đuro - BATIN 754-923
Oršolić Đuro - ĐINO Tadića  755-117
Oršolić Đuro - ĐUKACIJA 754-280
Oršolić Đuro - ĐURE TADIĆA 754-856
Oršolić Đuro - ĐURIKA 754-697
Oršolić Đuro - IVE ANKIĆA 754-853
Oršolić Đuro - Zvonko Lučanin 755-123
Oršolić Franca - SEKA  BATAKOVA 754-372
Oršolić Ilija  - BILJEŽNIKOV 754-264
Oršolić Ilija  - GARO CRITEŠKI 754-565
Oršolić Ilija  - ILJA -ŽIR 754-161
Oršolić Ilija  - ILJKO CAREVIĆA 754-393
Oršolić Ilija  - JOSE Brnkalića 754-281
Oršolić Ilija  - JOSE GALANTIĆEVA 755-008
Oršolić Ilija  - ŠILJO BRKANLIĆA 754-288
Oršolić Ilija  - ul Bana Jelačića 755-126
Oršolić Ilija - B U B L E    755-131
Oršolić Iljo  - PANTO 754-097
Oršolić Iljo - IKI  FRANJICE BAKIN  754-312
Oršolić Iljo - IVE GALANTIĆEVA 754-937
Oršolić Iljo - MIKE ČIKE MIKE  754-141
Oršolić Ivan - BLAŽA MATIJINOG 754-836
Oršolić Ivan - Pere Bosanca 754-991
Oršolić Ivica - BOGO  MIŠIN 754-674
Oršolić Ivica - MAKEVIJIN 754-189
Oršolić Ivica - MAKEVIJIN 754-146
Oršolić Ivo - (Mata) Dublečak 754-832
Oršolić Ivo - AZUR 754-563
Oršolić Ivo - ĐOGATOV 754-560
Oršolić Ivo - ĐURE TADIĆA 755-002
Oršolić Ivo - FALE 754-921
Oršolić Ivo - ICA Peje Lujina 755-189
Oršolić Ivo - IĆO DUBLEČKOV 754-276
Oršolić Ivo - IVECKI  754-468
Oršolić Ivo - IVŠE ŠVABIĆA 754-976
Oršolić Ivo - IVŠO  754-413
Oršolić Ivo - MALJEVIĆEV 754-311
Oršolić Ivo - Marijana MARTINIĆEV 754-685
Oršolić Ivo - MARIJANA PETROVA  754-577
Oršolić Ivo - MARKE SEKE 754-669
Oršolić Ivo - MARKE TEVIĆA 754-394
Oršolić Ivo - MIJE ČIKE MIKE 755-044
Oršolić Ivo - MUJIN 754-314
Oršolić Ivo - PAVE BARIČKOG 754-086
Oršolić Ivo - PAVE BARIČKOG 755-100
Oršolić Ivo - PIŠ MATE 754-582
Oršolić Ivo - RSKANOV 754-463
Oršolić Ivo - STALJINOV 755-103
Oršolić Ivo - STARANOV 754-696
Oršolić Ivo - ŽUNGUL 754-073
Oršolić Janja - TEVIĆA 754-764
Oršolić Janja - ŽIRIJEVA 754-087
Oršolić Jela - ILJE CRITEŠKOG 754-561
Oršolić Josip - BATIN 755-077
Oršolić Joso - ANTO BRKANLIĆ  754-281
Oršolić Joso - BREŠA 754-887
Oršolić Joso - FORVERCOV 754-689
Oršolić Joso - IVE PEJIČIĆA 754-091
Oršolić Joso - JOĆKO  754-256
Oršolić Joso - JOLE STOLAR 754-397
Oršolić Joso - KAVANA 754-319
Oršolić Joso - LUKE JOKANOVA 754-197
Oršolić Joso - MARIJANA PETROV  754-309
Oršolić Joso - MATE MATIĆEVA  754-382
Oršolić Joso - MLINKA 754-786
Oršolić Joso - ŠKEGA 754-284
Oršolić Jozo - JOSE PAVKINA 754-673
Oršolić Kata  - MATKIĆ 754-982
Oršolić Kata - CIGINA 754-263
Oršolić Kata - ILJE  BANIČINA 755-114
Oršolić Kata - JOSE CRITEŠKOG 754-970
Oršolić Kata - SIDONJINA 755-168
Oršolić Lovro - BASIR 754-274
Oršolić Lovro - DILE 754-332
Oršolić Lovro - DILE 754-262
Oršolić Luca  - ĐURICEANIČINA 754-964
Oršolić Luca - IVE GARE 754-313
Oršolić Luca - JOSE BILJEŽNIKOV  754-294
Oršolić Luja - IVE TEVIĆA 755-205
Oršolić Luja - PEJE MARGINA 755-024
Oršolić Luja - RIDINA 754-760
Oršolić Manda - Kale STARANOVA  754-203
Oršolić Mara - KESTENOVA 754-125
Oršolić Marijan - ANTE ĐORINA 754-142
Oršolić Marijan - BANČE DUBLEČ  754-687
Oršolić Marijan - BENEŠ 755-049
Oršolić Marijan - DŽANE 754-593
Oršolić Marijan - GALANTIĆEV 754-931
Oršolić Marijan - IVE TADIĆA 754-878
Oršolić Marijan - JOSE TOMIĆA 755-022
Oršolić Marijan - MATE BRNKALIĆ 754-454
Oršolić Marijan - MUJIN 755-150
Oršolić Marijan - PEJE PETROVA 754-559
Oršolić Marijan - PEJKOV 754-913
Oršolić Marijan - BAN ČIKE MIKE
754-083
Oršolić Marijan - PROJA 754-928
Oršolić Marijan - PUNDIN 754-485
Oršolić Marijan - RUŠKIN 754-076
Oršolić Marijan - STARANOV 754-709
Oršolić Marijan - ŠAĆIR 754-909
Oršolić Marijan - TUNJE ČIKE MIKE 755-089
Oršolić Marijan - TUNJICE TADIĆA  754-682
Oršolić Marinko - BILJEŽNIKOV 755-170
Oršolić Marinko - PAVE BIJELANA 754-920
Oršolić Marko - BANE TADIĆA 754-683
Oršolić Marko - BANKIN 755-104
Oršolić Marko - CIGO 754-396
Oršolić Marko - CRNI VODOINST 754-910
Oršolić Marko - Đure TADIĆA 754-679
Oršolić Marko - ILJE BILJEŽNIKOV 754-666
Oršolić Marko - JOSE PAVKINA 754-285
Oršolić Marko - KENT 754-459
Oršolić Marko - LAPEŠA 755-067
Oršolić Marko - MAPA 754-461
Oršolić Marko - MIKE TOMIĆA 754-949
Oršolić Marko - PEJE AJIĆA 754-676
Oršolić Marko - SADŽO 755-003
Oršolić Marko - VATROGASAC 754-925
Oršolić Maroš  - MAZALOV - LJOC
754-702
Oršolić Martin - TINA BREŠA 754-677
Oršolić Martin - TINKO 754-974
Oršolić Matica - ILJE BRKANLIĆA 754-117
Oršolić Mato - GULECOV 754-106
Oršolić Mato - IVE ANKIĆA  754-855
Oršolić Mato - JOKANOV 754-278
Oršolić Mato - JOSE BARIČKOG 754-575
Oršolić Mato - LUKE JOKANOVA 754-352
Oršolić Mato - Manda BILJEŽNIKOV 754-308
Oršolić Mato - MAZALO 754-329
Oršolić Mato - PAJKO  754-323
Oršolić Mato - PAVE MARGINA 754-699
Oršolić Mato - PIŠ MATA 754-307
Oršolić Mato - RSKANOV 754-916
Oršolić Mato - ZVONKA BILJEŽNIK 754-316
Oršolić Mija - KRŠIN  754-152
Oršolić Mika - IVE CRNOG 755-051
Oršolić Mika - LUKE JOKANOVA 754-750
Oršolić Mira - MATE TEVIĆA 754-764
Oršolić Mirko - IVE TADIĆA 754-833
Oršolić Mirko - PEJE PETROVA 754-576
Oršolić Mirko - ZVONKA BILJEŽNIK  755-073
Oršolić Miroslav - GULECOV  754-567
Oršolić Pavka - Franje Bakina 755-191
Oršolić Pavo - ILJE LOVRIĆA 754-918
Oršolić Pavo - IVE TEVIĆA 754-154
Oršolić Pavo - MALI GALNTIĆEV 754-675
Oršolić Pavo - MALJEVIĆEV 754-800
Oršolić Pejo - BARIČKI 754-094
Oršolić Pejo - MARKE PEJKOVA 754-841
Oršolić Pejo - PEJE TOMIĆA 754-377
Oršolić Pero - FRANJE BAKINA 754-566
Oršolić Pero - MARIJANOVIĆA 754-460
Oršolić Pero - MATE BRNKALIĆA 754-693
Oršolić Rada - ČARLIJEVA 754-155
Oršolić Ruža - SIDONJINA 754-690
Oršolić Slavko - JOSE BARIČKOG 754-190
Oršolić Tado - MATE TADIĆA 754-692
Oršolić Tomislav - MARKE TOMIĆA 755-084
Oršolić Tomo - TUNJE LOVRIĆA 754-464
Oršolić Tunjo  - BANIČIN  755-125
Oršolić Tunjo  - LOVRIN  754-283
Oršolić Tunjo - Ane Makarića 755-160
Oršolić Tunjo - BANIČIN 755-125
Oršolić Tunjo - CENA 754-808
Oršolić Tunjo - ILJE LOVRIĆA 754-924
Oršolić Tunjo - LUKE JOKANOVA 754-437
Oršolić Tunjo - MAKARIĆ 754-469
Oršolić Tunjo - MIKESIN 754-740
Oršolić Tunjo - PAVE MARGINA 754-698
Oršolić Tunjo - PEJE AJIĆA 754-946
Oršolić Tunjo - TUNJICA profesor 754-025
Oršolić Tunjo - TUNJKO JOKANOV 754-700
Oršolić Vinko  - MARIJANA ANKI 754-715
Oršolić Zoran - Peje Criteškog 754-817
Oršolić Zvonko  - MIKE LOVRIĆA 754-754
Osnovna škola TOLISA 754-077 
Osnovna škola TOLISA 755-107

 

P

 
Pejić Anto - MARTINA GRGIĆA 754-165
Pejić Đuro - BANA  BLAŽIĆA 754-191
Pejić Đuro - ĐURA BLAŽIĆA 754-963
Pejić Đuro - LIKE BLAŽIĆA 755-132
Pejić Đuro-Mile - LIKE BLAŽIĆA 754-061
Pejić Ivo - MAĆAŠEV 754-023
Pejić Ivo - MARIJANA GRGIĆA 754-430
Pejić Ivo - PEJE BLAŽIĆA 754-425
Pejić Kaja - ŠURGINA 754-584
Pejić Ljubica - snaha TAĆKINA 754-456
Pejić Mara - JOKANA BLAŽIĆA 754-482
Pejić Marko - MAĆAŠEV 754-022
Pejić Marko - TAĆKA 754-164
Pejić Mato - PEJE BLAŽIĆA 754-060
Pejić Mato - PEJE ĆIPIĆA 754-738
Pejić Željko - MARIJANA GRGIĆA 754-429
Petrović Iljo - JOSE ANDRIĆA 754-299
Petrović Ivica - MARIJANA ŠEFA 754-694
Petrović Ivo - JOSE ANDRIĆA  755-012
Petrović Marijan - ŠEF 754-295
Petrović Marko - JOSE ANDRIĆA 754-297
POŠTA u TOLISI   754-074
Puljević Josip 754-024

 

R

 
Rođaković Luka 754-870

 

S

 
SD"Sloga" Tolisa i Cafe-klub 754-114
SZR "Staklorad" Tolisa 754-433

 

T

 
Tehnoservis - Tada i Maske  754-422
Topić Anka- Mate Brnkalića 754-940

 

V

 
Varzić Ivo - ŠUSTEROV 754-472
Varzić Mato - MATA JAGIN 754-070
Varzić Željko - ĐUČIN 754-759
VATROGASNO DRUŠTVO Tolisa 754-511
Vincetić Ana - ĆOTANOVA 754-355
Vincetić Ana - JOSE ROKINA 754-289
Vincetić Ana - ŠERIFOVA 754-919
Vincetić Anto - ĆOTANOV 754-436
Vincetić Ivo - ARKOV 754-130
Vincetić Ivo - MIKE ŠUPIĆA 754-419
Vincetić Ivo - TUNJICE KOVAČEVIĆ 754-410
Vincetić Joso - KOVAČEVIĆA 755-102
Vincetić Luka - ČIKE MILE ODŽIĆA 754-426
Vincetić Marijan - SANČO Šupića 754-440
Vincetić Marko - ARKOV 754-453
Vincetić Marko - MIKE ŠUPIĆA 754-755
Vincetić Martin - IVE ODŽIĆA 754-590
Vincetić Mato - Matuš MIKE ŠUPIĆA 754-616
Vincetić Mirko - SLIKAR 754-569
Vincetić Pejo - PEŠO IVE ODŽIĆA 754-906
Vincetić Roka - JOSE ROKINA 754-942
Vincetić Tunjo - MARTINA ODŽIĆA  754-589
Vukić Ana - IVEKOVA 754-732
Vukić Anto - IVE  TADINA 754-752
Vukić Anto - Martina Šarkića 755-150
Vukić Anto - MATE JELIĆA 754-170
Vukić Anto - PERICE ŠARKIĆA 754-601
Vukić Anto - ŠARKIĆA 754-122
Vukić Anto - ŠARKIĆA (kod OAZE) 755-122
Vukić Anto - VELJKOV 754-163
Vukić Boban - MARKE SKEJINA 754-497
Vukić Drago - MARTINA ŠARKIĆA 754-610
Vukić Đuro - FLOK 754-602
Vukić Đuro - PULETOV 754-977
Vukić Đuro - ŠKRODLIN 754-719
Vukić Đuro - ŠMITLJIN 754-003
Vukić Ilija - LELIĆ 754-007
Vukić Iljo - LILE zubar 754-032
Vukić Ivo - MARKE ŠARKIĆA 755-025
Vukić Ivo - ŠKRODLIN 754-720
Vukić Josip - ĐOKE JELIĆA 754-600
Vukić Joso - TUNJE ŠARKIĆA 754-753
Vukić Kata - PAVE ŠARKIĆA 754-546
Vukić Kata - PEJAGINA 754-004
Vukić Luca - TADINA 754-123
Vukić Luka - JELKE ŠIMENICE 754-175
Vukić Manda - MATE JELIĆA 754-017
Vukić Marijan - JOSE ČIKINA 754-053
Vukić Marijan-Peja  - SKEJIN 754-035
Vukić Marko - IVICE ČIKINA 754-183
Vukić Marko - MARKA ŠARKIĆA 754-005
Vukić Marko - ŠKRODLIN 754-721
Vukić Mato - DULIDŽA 754-219
Vukić Mato - IVE JELIĆA 754-908
Vukić Mato - JOJICE JELIĆA 755-009
Vukić Mato - MIKICE ŠARKIĆA 754-018
Vukić Mato - PAVE ŠARKIĆA 755-908
Vukić Mijo - KECANOV 754-016
Vukić Mirko - IVE JELIĆA  754-034
Vukić Mirko - MARTINA ŠARKIĆA 755-183
Vukić Moris - ĐURE ŠMITLJINA 755-030
Vukić Pavo - JOJICE JELIĆA 754-002
Vukić Pejo - PAVLETA JELIĆA 754-955
Vukić Slavko - MARIJANA TADINA 754-259
Vukić Stjepa - ROBAL 754-723
Vukić Stjepa - ROBAL 754-093
Vukić Vlado - PULETOV 754-598
Vukić Zvonko - JOJICE JELIĆA 754-162
Vukić Zvonko - LUCE TADINE 755-128
Vukić Zvonko-IGLA-TUNJE ČIKINA 754-603
Vukić Željko - ANE ŠARKIĆA 754-943
Vuković Joso - PAVE PAJDOROV 754-989
Vuković Marijan - BANIŠA 754-678
Vuković Marko - PAVE PAJDOROV 754-741
Vuković Mato - PAVE PAJDOROV 754-958
Zadruga Magacin (Ivo Petrović)  754-767

 

Ž

 
Živković Goran - NIKOLE DOMIĆA 755-127
Živković Nikola - DOMIĆA 754-801
Župni ured TRAMOŠNICA (fra Mija)  754-775

 

 

facebook

dopis-ploča


Ime:

Poruka:

Rječnik

Ukupno 1451 riječi!
zorlija - imenica, naziv za jaknu ili kakav ogrtač koji ima zadatak grijati u ranu zoru ili kada osvježi.
obiljet - glagol, postati sijed, preneseno: ostarjeti.
turčinac - [JosObfuscator] -w+;_iamUeEn2;XYiYc}a|,i2)M G2.vZnrVtv8tsPgt|a_Ajs _jWg]90e2mdw{n}o8Mxohpm6gwX>ozi^h0dKi=C$šOInYev4j+37:Depgh7:. q?Yf6cTv}HiAj/deHt#4=aa|^~,J7 Nžo+.@a,Br%h(k,eV:yQ 67VGnfM|TaIi7nria(čaa2+GfsWtWz#ez JyTsi=qxI1ldHSx[i`qLEt _M,Až%uNN?lt1%$eE5I Xvv^_bbo}h^jJR5|@eJ,:Vh{ Equpqi:E}K]zSNr-~YaP5Az4L;iMt(op|dn Omj*yqcacW,J%kV>%:oU/2_egUPtI zKmQ+e?ji8KKrFL{hOi*seXlvea9|S>,EP=j ~8XkM`gsaT/bd0fiMD^f@;AXi~c_a~^aji.